Τι είναι το_νευρόσπαστο;Ένα ξύλινο κουκλάκι, με περίεργες αρθρώσεις και μακριά άκρα· 
ένα ξύλινο κουκλάκι με φωνή, με μυαλό, με καρδιά. 
Ένα ξύλινο κουκλάκι κρεμάμενο από χρωματιστά νήματα 
-νήματα που σηματοδοτούν όχι την υποταγή, 
αλλά την  ε λ ε υ θ ε ρ ί α  του.

Αυτό είναι το_νευρόσπαστο.